Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"5","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"100","loop":"true","rtl":"false","speed":"3000","center_mode":"false"}
Dingemans Advocaten

Over Dingemans Advocaten

Het kantoor en haar voorgangers is al meer dan 30 jaar in de Vechtstreek gevestigd en richt zich met haar rechtsbijstand op zowel bedrijven als particulieren.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een eigentijdse en transparante aanpak van zaken, waarin wij de communicatielijn met de cliënt zo kort mogelijk houden, met het doel een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

Voor aanvang maakt u heldere afspraken over de werkzaamheden, het tarief en de kosten. Uw zaak wordt zonder uitzondering behandeld door gespecialiseerde advocaten, elk van hen met een langjarige ervaring.

Dingemans Advocaten is een maatschap die mede bestaat uit beroepsvennootschappen. Elke advocaat is werkzaam voor eigen rekening en risico. Uitsluitend de advocaat die in uw opdracht werkzaamheden verricht is daarvoor aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald.

Voor de behandeling van de aan ons toevertrouwde zaken rekenen wij in vergelijking tot de grotere kantoren in de nabij gelegen steden uiterst concurrerende tarieven. Wij volgen daarbij in grote lijn het door de Nederlandse Orde van Advocaten gegeven adviestarief, waarbij het belang van de zaak en de specifieke situatie van de opdrachtgever uiteindelijk bepalend is voor het in rekening te brengen tarief.

Ons kantoor maakt voor het behartigen van uw zaak bij de start in ieder geval een heldere prijsafspraak met u. Bij het uurtarief moet nog 5% kantooropslag en 21% BTW worden opgeteld. Tevens kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht zoals griffierechten, leges- en informatiekosten, kosten van een deurwaarder en dergelijke.

Neem contact met ons op om hierover direct duidelijke informatie te krijgen, ook voor de behandeling van zaken in het kader van door de overheid gefinancierde rechtshulp.

Partners van MHV Maarssen